TẦM NHÌN, SỨ MỆNH VÀ GIÁ TRỊ CỐT LÕI

TẦM NHÌN, SỨ MỆNH VÀ GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA NHÀ TRƯỜNG

 Tầm nhìn

Với phương pháp giảng dạy tiên tiến, chú trọng rèn luyện kỹ năng, tôn trọng sự khác biệt và tố chất riêng giúp trẻ đạt tới tiềm năng tối đa của bản thân. Xây dựng nền tảng tự học, tự giáo dục để trở thành những công dân có ích và hạnh phúc trong xã hội.

Sứ mệnh

Chúng tôi mang đến cộng đồng môi trường giáo dục hiện đại nơi các con được trải nghiệm, khai mở tối đa tiềm năng trí tuệ có kỹ năng sống và nhân cách tốt, vững vàng hướng tới tương lai.

Giá trị cốt lõi (4T)

  1. Tình yêu thương

Trẻ học được cách yêu thương, giàu lòng nhân ái, biết tư duy tích cực.

  1. Tự tin

Trẻ tự tin thể hiện bản thân và phát huy khả năng giao tiếp xã hội

  1. Tôn trọng

Trẻ biết tự trọng, tôn trọng bản thân và những người xung quanh.

  1. Tinh thần hợp tác

Trẻ biết cách hợp tác, phát huy khả năng làm việc nhóm, sẻ chia cùng hướng tới thành công.